TR
Su ve Nem Yalıtımında ALMAN Kalitesi
Su ve Nem Yalıtımında ALMAN Kalitesi

Su Deposu ve Havuz Yalıtımı

Su Depolarının ve Yüzme Havuzlarının İzolasyonu

Yüzme havuzlarında kullanılan sular uzun bir prosesten geçirilerek arıtılmakta ve oldukça maliyetli bir süreç sonucunda kullanıma hazır hale getirilmektedir. Su kaçakları sonucunda kaybedilen bu su hem yapıya zarar vermekte hem de önemli bir maliyet unsuru oluşturmaktadır.

İçme suyu depolarında kullanılacak su yalıtımı ürünlerinin ise belirli hijyen kriterlerine uygun olması sağlığımız açısında önem taşımaktadır ve ürünün içme suyun uygunluk özellikleri belgelenmelidir.

Arıtma tesislerinde bulunan arıtma depolarında ve havuzlarında kullanılan su yalıtım ürünleri ise yüksek kimyasal ve asit direncine sahip olmalı, ayrıca sistem halinde çözüm sunabilmelidir.

KÖSTER ürün gamında her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde geliştirilmiş detay çözümleri ve yalıtım sistemleri bulunmaktadır.

KÖSTER ürün gamında bulunan ürünler aşağıdadır ;

İçme suyu depolarında - KÖSTER NB Sistem

Yüzme havuzlarında - KÖSTER NB Elastik 2K  veya  KÖSTER NB Sistem

Arıtma tesislerinde - KÖSTER NB Super ve KÖSTER Polysil TG 500 (sistem halinde)

Su kaçaklarının durdurulmasında su tıkacı - KÖSTER Wasserstop


İçme ve Kullanma Suyu Depolarının İzolasyon Detayı :

Yüzme Havuzu İzolasyon Detayı :

Atık Su Depolarının İzolasyon Detayı : 

©2019- Köster Tüm Hakları Saklıdır. TTR Bilişim